Grupy wiekowe

W zależności od możliwości lokalowych, w Żłobkach Niutek, dzieci podzielone są na dwie lub trzy grupy wiekowe. Należy pamiętać o tym, że przypisując dziecko do określonej grupy staramy się przede wszystkim rozpoznać jego umiejętności i potrzeby, dlatego też podział ze względu na wiek jest podziałem umownym. Po rozmowie z Rodzicami i obserwacji Malucha wspólnie decydujemy, gdzie dziecko będzie lepiej się czuło i rozwijało. 

W Niutku I, III, V działają trzy grupy wiekowe:

- Maluszki - od 5 miesiąca do około 17-18 miesiąca

- Średniaczki - od 17-18 miesiąca do około 24 miesiąca

- Starszaki - od 24 miesiąca do 3 lat 

 

W Niutku II (Ogrody)  dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe:

- Maluszki - od 5 miesiąca do ok. 18 miesiąca

- Starszaki - od 19 miesiąca do 3 lat.