O projekcie

Projekt „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców" (LSI: RPWP.06.04.01-30-0007/15) realizowany jest przez TARIONUS - Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy s. c. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 26/6, 61-815 Poznań na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Biuro projektu znajduje się przy ul. Ratajczaka 26/8, lokal 113, 61-815 Poznań.

Telefon - 61 835 45 83; 782 111 436.

Adres strony internetowej: www.zlobki.poznan.pl

Adres e-mail: rekrutacja@tarionus.pl

Obszar realizacji projektu: miasto Poznań, powiat poznański.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2016r. do 22.11.2017r.

Główny cel projektu:

Powrót do aktywności zawodowej do 22.11.2017r. rodziców z Poznania, powiatu poznańskiego wyłącznych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3, 29 rodziców  w tym, min 25 kobiet (min 85%) zamieszkujących w Poznaniu i powiecie poznańskim  w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego, w uwzględnieniem, że w grupie znajdzie się:

- 15 osób pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim  (15K)

- 14 osób biernych zawodowo będących w trakcie przerwy związanej z urlopem wychowawczym (10K+4M)

Planowane efekty – wskaźniki:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych – 1,

- liczba osób opiekujących się dziećmi w wielu do lat 3 objętych wsparciem w programie – 29 osób,

- liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 29 miejsc

- liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 – 15 Kobiet

- liczba nowoutworzonych placówek opieki nad dzieckiem – 1,

- liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek objętych wsparciem – 15 K

- liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu – 29 osób,

Wartość projektu: 884 951 ,25 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 752 208,56 zł.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Data, godzina: od 23.11.2016r. do 22.11.2017r., zgodnie z godzinami otwarcia żłobka 6.00-18.00

Adres realizacji wsparcia: ul. Wolsztyńska 35, Poznań

Rodzaj wsparcia: opieka nad dziećmi do lat 3

 

Chcesz dowiedzieć się jak skorzystać z Funduszy Europejskich? – kliknij na link http://wrpo.wielkopolskie.pl/

 

Zapoznaj się z publikacjami, które przybliżą Ci jak mogą korzystać z Funduszy Europejskich osoby z niepełnosprawnościami .

https://www.power.gov.pl/dostepnosc

 

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnościami

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

https://www.power.gov.pl/forumon