Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

- zamieszkanie na terenie objętym wsparciem: Poznań, powiat poznański,

- posiadanie dziecka w wieku do lat 3, które zostanie oddane pod opiekę placówki,

-przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym,

- deklaracja powrotu do pracy  (w formie zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym.

Uczestnik projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne.